מועצה דתית

הדקל 51, תל-מונד
טלפון:  09-7964037, 09-7964038

פקס: 09-7964039

דואר אלקטרוני: datit-tm@zahav.net.il

מנהל חברה קדישא

יניב לוי
טלפון: 09-7964949

דואר אלקטרוני: bhachaim@zahav.net.il

 

 

 
נגישות