נדל"ן בתל מונד

נדל”ן

תל מונד

2,730,000 ₪

דופלקס מספר חדרים: 6

תל מונד

בתים מספר חדרים: 7

תל מונד

5,750,002 ₪

בתים מספר חדרים: 7

תל מונד

3,700,000 ₪

בתים מספר חדרים: 8

תל מונד

5,700,000 ₪

בתים מספר חדרים: 8

תל מונד

1,790,000 ₪

דירות מספר חדרים: 5

תל מונד

2,580,000 ₪

בתים מספר חדרים: 4.5
רוצים להעלות נכס?
 
נגישות